To Be Academy

Her finner du noen av våre kurs for din egen utvikling eller for bedriften. Vi fokuserer på selvinnsikt og effektive metoder og teknikker for endring.

Kurs i selvledelse

Selvledelse og stressmestring!

Hvordan kan du bli den beste versjonen av deg selv, så du beholder energi, glede og handlekraft.

Få frem talentet ditt og arbeidsgleden, motivasjonen og entusiasmen. Mestere stress og press på en god måte. Les mer om kurset i selvledelse

 

 

kurs coaching

Lederkurs

Praktisk ledelse og selvledelse

Kursets målsetting er å gjøre deltagerne bevist på egne styrker og utviklingspotensial. Gjøre de enda bedre i stand til å opptre som leder og coachende leder for sine medarbeidere. Bli bevisst egen selvledelse og stressnivå. Mer om ledelse og selvledelse.

 

 

medarbeidersamtaler

Kurs i medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler som lederverktøy!

Lederne vil få en felles plattform og en metodikk som motiverer de og gjør de trygge på disse samtalene. De vil bli bevisst på viktighet og bruk av medarbeidersamtaler og utviklingssamtaler som styringsverktøy for ledere. Bli bevisst på egne styrker og utviklingspotensial.Les mer om medarbeidersamtaler.

 

Tittel på kurs eller utdannelse Dato (start) Pris
     
Selvledelse og stressmestring Bedriftsinternt kurs  
Coach utdannelse (åpen) Ta kontakt (åpent)  
Flere bedriftsinterne kurs Ta kontakt  
Kurs i medarbeidersamtaler Bedriftsinternt kurs  
Kurs i jobbsøking Bedriftsinternt kurs  

 

 

Kurs selvutvikling

Kurs i jobbsøking

Finn dine talent - finn jobben!

Et kurs for deg som vil bli enda bedre kjent med din kompetanse og dine talent, og finne den ideelle jobben for deg. Hvordan nå frem og presentere deg og din kompetanse. Les mer om kurset i jobbsøking

 

 

kurs coaching

Bedriftsinterne kurs

Vi har mange ulike kurs og utdannelser for ledere og medarbeidere. Alt handler om endrings og utviklingsprosesser som f.eks; effektiv kommunikasjon, ledelse, selvledelse, stressmestring, medarbeidersamtaler, coaching i ledelse, selvledelse mm. Ta kontakt på tba@to-be.no for mer informasjon.

 

Coach utdannelse

Profesjonell Coach utd.

For deg som ønsker den grundigste og mest solide utdanningen innen coaching.
Les mer

 

©2009 To Be Academy   Odd Fylling   Konsept: LiliO Design