To Be Academy

Karriereutvikling for motivasjon, mening og arbeidsglede.

Finn kraften, gleden, og menig med det du gjør, føl at du får brukt deg!

Derfor fokuserer dette eksklusive programmet på jobbsituasjonen din, og på hele deg, slik du kan leve det livet du ønsker på jobb og ellers.

Dette er et annerledes program, et som går dypere, grundigere ivaretar deg på flere arenaer og skaper en helhet.

Hva gjør vi?

Siden dette er et eksklusivt og svært individuelt tilpasset program, finnes det ikke en enkelt "bruksanvisning" vi kan utdype her. Det vil vi komme tilbake til i forbindelse med det obligatoriske kartleggingssamtalen før vi kan starter med å skape de resultatene du ønsker.

Dette programmet vil også ivareta å bygg deg som "merkevare", få frem dine unike sider.
Vil du ha en smakebit les Odd Fylling sin artikkel i LederNytt, " karriere karriereveiledningkarriereutviklingPersonlig Merkevarebygging - viktigere enn du tror", eller noen av de andre artiklene.

Individuelt tilpasset program, kun for deg som er reelt interessert i å investere i deg selv og din fremtid.

Velkommen til en samtale med meg på telefon 4114 2020.

Hilsen,

Odd Fylling
Karriereutvikler – Coach - Endringsarkitekt.

JPEG LOGO TO BE

- for deg som vil mer!

©2009 To Be Academy   Odd Fylling   Konsept: LiliO Design